Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Healthyportal hệ thống kiểm nghiệm hàng đầu Việt Nam.

Nước là nguồn sống cần thiết cho người người, nhà nhà. Một gia đình khỏe mạnh, một ngôi nhà khỏe mạnh thì cần có nguồn nước sạch xanh.

XÉT NGHIỆM NGAY

Tại sao xét nghiệm nước

lại thực sự cần thiết

TÌM HIỂU THÊM

Gói dịch vụ nổi bật

GÓI 1: Xét nghiệm nước sạch cho mục đích sinh hoạt các thông số nhóm A
710.000 ₫

KIỂM TRA NƯỚC

GÓI 1: Xét nghiệm nước sạch cho mục đích sinh hoạt các thông số nhóm A
GÓI 2: Xét nghiệm nước sạch cho mục đích sinh hoạt các thông số nhóm B
19.264.000 ₫

KIỂM TRA NƯỚC

GÓI 2: Xét nghiệm nước sạch cho mục đích sinh hoạt các thông số nhóm B
GÓI 3: Xét nghiệm nước sạch cho mục đích sinh hoạt gồm 99 thông số hoặc thông số tự chọn
19.974.000 ₫

KIỂM TRA NƯỚC

GÓI 3: Xét nghiệm nước sạch cho mục đích sinh hoạt gồm 99 thông số hoặc thông số tự chọn
GÓI 4: Xét nghiệm nước uống trực tiếp/nước tinh khiết đóng chai, đóng bình
5.161.000 ₫

KIỂM TRA NƯỚC

GÓI 4: Xét nghiệm nước uống trực tiếp/nước tinh khiết đóng chai, đóng bình
GÓI 5: Xét nghiệm nước dùng cho lọc thận nhân tạo
7.552.000 ₫

KIỂM TRA NƯỚC

GÓI 5: Xét nghiệm nước dùng cho lọc thận nhân tạo
GÓI 6: Xét nghiệm nước thải y tế
1.922.000 ₫

KIỂM TRA NƯỚC

GÓI 6: Xét nghiệm nước thải y tế

Tổng quan về chúng tôi

Healthyportal liên kết trung tâm xét nghiệm nước Quốc Gia. Chúng tôi có Khoa Xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao là khoa chuyên môn có dịch vụ khoa học kỹ thuật về xét nghiệm và phân tích các yếu tố môi trường và hoá sinh. Thông qua healthyportal việc kiểm tra nước thật dễ dàng và tiện lợi.

BƯỚC 1

Đặt gói dịch vụ kiểm tra

Đặt kiểm tra nước, kiểm tra không khí qua trang web Heathyportal

BƯỚC 2

Nhận mẫu và vận chuyển

Chúng tôi thu thập mẫu và vận chuyển đến phòng thí nghiệm

BƯỚC 3

Thực hiện kiểm tra

Thực hiện kiểm tra các mẫu tại phòng thí nghiệm

BƯỚC 4

Trả kết quả & hướng dẫn

Kết quả gửi qua mail cho bạn và kèm theo HD xử lý của chuyên gia

Tin tức