Thứ Hai , 28/02/2022 00:00

Bảng giá xét nghiệm 10 chỉ tiêu chất lượng nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT (Gói 11)

  • 22

TTChỉ tiêu phân tíchĐơn vịĐơn giá (đồng)
1Độ pHMẫu56,000
2Tổng chất rắn hòa tanMẫu104,000
3BOD5Mẫu200,000
4Chất rắn lơ lửng (SS)Mẫu80,000
5Amoni (tính theo N)Mẫu98,000
6Nitrat (tính theo N)Mẫu140,000
7Photphat (tính theo P)Mẫu84,000
8Sunfua tính theo H2SMẫu70,000
9Dầu mỡ động thực vậtMẫu500,000
10Tổng ColiformMẫu170,000
TỔNG CỘNG1,502,000
Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm thuế và áp dụng cho khách hàng mang mẫu đến xét nghiệm tại Viện, chưa bao gồm chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu. Bảng giá này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thông báo kèm theo.