Thứ Hai , 28/02/2022 00:00

Bảng giá xét nghiệm 14 chỉ tiêu chất lượng nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT (Gói 5)

  • 9

TTChỉ tiêu phân tíchĐơn vịĐơn giá (đồng)
1Độ màuMẫu50,000
2Mùi; vịMẫu10,000
3Độ đụcMẫu50,000
4Độ pHMẫu50,000
5Độ cứng, tính theo CaCO3Mẫu60,000
6CloruaMẫu50,000
7Hàm lượng SắtMẫu105,000
8Hàm lượng mangan tổng sốMẫu105,000
9Hàm lượng Nitrat (NO3-)Mẫu80,000
10Hàm lượng Nitrit (NO2-)Mẫu80,000
11Hàm lượng Sulfat (SO4)Mẫu80,000
12Chỉ số PecmanganatMẫu84,000
13Hàm lượng Clo dưMẫu70,000
14Coliform tổng sốMẫu170,000
15E.coliMẫu170,000
TỔNG CỘNG1,214,000
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm thuế và áp dụng cho khách hàng mang mẫu đến xét nghiệm tại Viện, chưa bao gồm chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu. Bảng giá này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thông báo kèm theo.