Thứ Ba , 22/02/2022 00:00

Bảng giá xét nghiệm 14 chỉ tiếu chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT (Gói 1)

  • 8

TTChỉ tiêu phân tíchĐơn vịĐơn giá (đồng)
1Độ màuMẫu50,000
2Mùi; vịMẫu10,000
3Độ đụcMẫu50,000
4Độ pHMẫu50,000
5Độ cứng, tính theo CaCO3Mẫu60,000
6CloruaMẫu50,000
7Hàm lượng SắtMẫu105,000
8Chỉ số PecmanganatMẫu84,000
9Hàm lượng Clo dưMẫu70,000
10Coliform tổng sốMẫu170,000
11E.coliMẫu170,000
12Hàm lượng AmoniMẫu80,000
13Hàm lượng AsenMẫu140,000
14Hàm lượng FloruaMẫu60,000
TỔNG CỘNG (I)1,149,000
Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm thuế và áp dụng cho khách hàng mang mẫu đến xét nghiệm tại Viện, chưa bao gồm chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu. Bảng giá này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thông báo kèm theo.