Tra cứu kết quả xét nghiệm mẫu nước

Vui lòng mã phiếu và số điện thoại để tra cứu kết quả

Nơi hội tụ

những chuyên gia đầu ngành

Doãn Ngọc Hải

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Ông có nhiều thành tích trong công việc và hiện là người đứng đầu Viện Sức khoẻ Nghề Nghiệp và Môi Trường trực thuộc Bộ Y Tế.

Nguyễn Văn Sơn

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Ông là một chuyên gia đầu nghành. Hiện đang giữ chức Phó Viện trưởng

Nguyễn Đức Sơn

Phó giáo sư, Bác sĩ

Là một cán bộ xuất sắc, ông đã được tín nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng từ năm 2018.

Lê Thái Hà

Tiến sĩ

Chị là chuyên gia đầu ngành về Xét nghiệm. Hiện chị đang đứng đầu Khoa xét nghiệm.

Tạ Thị Bình

Tiến sĩ

Chị là cán bộ nữ rất tận tâm trong công việc. Hiện chị đang giữ chức vụ Phó trưởng khoa, Khoa xét nghiệm.